Postanowiliśmy uruchomić cykliczne testy ofert poszczególnych firm zajmujących się składem i łamaniem tekstu, a w…