Dla czytelnika najważniejsza jest zazwyczaj treść książki, ale dobry wydawca wie, że na odbiór składa…