Aby współpraca pomiędzy osobami zajmującymi się kolejnymi etapami przygotowywania książki do druku przebiegała sprawnie i…