Skład DTP – Przygotowanie stron tytułowych książki

Każda książka bez względu na treść powinna mieć odpowiedni układ. Jest to warunek konieczny do stworzenia kompletnej publikacji. Niezbędne są odpowiednie elementy, by zbiór zapisanych kartek móc nazwać książką. Dwóch wybitnych specjalistów od składu i edycji tekstu – Andrzej Tomaszewski i Adam Wolański, podzielili początkowe strony książki na tak zwane czwórki i dwójki. Stosowane w…