Im większy stopień zaawansowania technologicznego tym większa różnorodność pozyskiwania informacji. Takie sytuacje bardzo często widać…