Projekt, skład i łamanie biuletynu informacyjnego dla miast

Projekt, skład i łamanie biuletynu informacyjnego dla miast

Opracowanie biuletynu dla miast jest procesem złożonym z kilku elementów. Angażuje on osoby zajmujące się pisaniem, projektowaniem graficznym oraz korektą tekstu. Gdy elementy układanki zostaną złożone, dostajemy w ręce gotową gazetę. Współcześnie projektowanie nawet drobnych publikacji stawia dość wysokie wymagania od grafików oraz redaktorów. Treść oraz oprawa graficzna powinna być jak najbardziej czytelna, zachęcająca do…