Opracowanie biuletynu dla miast jest procesem złożonym z kilku elementów. Angażuje on osoby zajmujące się…