Łamanie oraz skład tekstu to w najprostszym ujęciu takie przygotowanie materiałów do druku, aby ich formatowanie było zgodne z wytycznymi wydawnictw oraz drukarni, a przede wszystkim przyjazne dla użytkownika.

Wybór odpowiedniego sposoby dla składu tekstu, wiąże się oczywiście z typem danego materiału. Inne zasady stosuje się przy materiałach typu czasopisma, a inne dla książek, czy prac naukowych. Mnogość form drukowanych jest oczywiście niezwykle duża, dlatego przed dokonaniem łamania tekstu, należy precyzyjnie określić przeznaczenie druku.

Bardzo istotna jest ścisła korelacja składanego tekstu z projektem graficznym danego materiału wydawniczego, zgodność tekstu z layoutem np. czasopisma jest w wielu wypadkach kluczowa i często decyduje o poczytności danego magazynu. Zasady użytecznego formatowania treści są niezwykle istotne z uwagi na fakt, że większość użytkowników jedynie skanuje tekst podczas czytania, a oko ludzkie z reguły detekuje elementy skrajne.

Łamanie i skład tekstu zorientowane na użytkownika to nic innego jak stosowanie ogólnych zasad użyteczności do świata wydawniczego. Tekstu musi być z łatwością przeczytany przez użytkownika, a im ciężej się go czyta tym mniejsza szansa na to, że dany użytkownik ponownie sięgnie po tak przygotowaną (złamaną) pozycję.

Jeśli chcesz się skontaktować w tej sprawie z profesjonalistą, aby wypełnić formularz kontaktowy.

Więcej informacji dotyczących składania tekstu oraz jego łamania, znajdą Państwo pod adresem: Skład w Studio DTP Grafpa