Jedną z ważniejszych czynności technicznych, które trzeba wykonać, aby napisany tekst stał się realną książką jest skład. Polega to na umieszczeniu tekstu w kolumnach na stronach, a także odpowiednim sformatowaniu: dobraniu kroju pisma, interlinii, rodzaju wyrównania tekstu. Wymaga to dużej uważności, a od efektów będzie zależało to, jakie wrażenia będą mieli czytelnicy podczas kontaktu z gotową książką. Bardzo ważne jest, aby dokładnie prześledzić, czy skład został wykonany prawidłowo.

Tekst nie może zawierać pojedynczych wierszy na górze strony (tzw. szewc) ani na końcu (bękart). Akapity nie powinny się kończyć jednowyrazowym wierszem. Niedopuszczalne są też wiersze kończące się „wiszącym” spójnikiem. Należy w takiej sytuacji zgłosić konieczność naniesienia poprawek na składzie.

Przy wyjustowanym tekście praktycznie nie do uniknięcia jest dzielenie wyrazów, ale nagromadzenie takich sytuacji w bliskim sąsiedztwie nie wygląda dobrze i może wpływać na komfort lektury.

W tekście może występować sytuacja, gdy spacje w kilku wierszach układają się w tzw. „kanaliki”. Zbyt małe lub zbyt duże odległości pomiędzy wyrazami przeszkadzają w czytaniu, dlatego ten z pozoru niewiele znaczący szczegół może mieć duże konsekwencje i warto go przemyśleć w kontekście wyglądu całej książki. Warto prześledzić też, czy w na końcu kolejnych wierszy nie występują takie same wyrazy albo nie powtarzają się na przykład dywizy.

Uważnego sprawdzenie wymaga również numeracja kolejnych stron. Parzyste numery stron powinny znajdować się na stronach verso, a nieparzyste na stronach recto. Przy książkach zawierających żywą paginę, czyli wiersz ponad kolumną tekstową mówiący o autorze i tytule dzieła, tytule rozdziału należy zawrócić uwagę na to, czy została zachowana konsekwencja w umiejscowieniu jej części (np. tytuł na stronie verso, autor na stornie recto).

Zwłaszcza w łamanych książkach naukowych i podręcznikach wyjątkowo liczne i jednocześnie istotne dla funkcjonalności są tytuły i podtytuły. W składzie powinna zostać zachowana ich gradacja, odzwierciedlona typograficznie.