Spadek sprzedaży gazet w Polsce a skład tekstu

Jak podaje Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowano spadek sprzedaży gazet w Polsce o 7,25 procent w porónaniu do zeszłego roku. Być może w pewnym stoponiu spowodowane jest to obecną sytuacją gospadarczą, ale niewątpliwie jest to również zjawisko źle wróżące ogólnie przyszłości prasy drukowanej, a w szczególności czsopismom. Mniejsza sprzedaż to mniejsze zainteresowanie reklamodawców i mniejsze wpływy reklamowe. Czy gazety i czsopisma będą szukały oszczędności i odbije się to na rynku składu tekstu i łamania?

Najprawdopodobniej tak, już teraz widać odpływ budżetów reklamowych w stronę internetu, wydawnictwa przenoszą się do świata online. Skład tekstu i łamanie wkróce zostanie zapomnianą sztuką lub nabierze nowego wymiaru i znaczenia właśnie w internecie. O ile książeki i ich skład powinien przetrwać jeszcze jakiś czas, o tyle z gazetami może nie być już tak pięknie.

Dotychczasowi liderzy sprzedaży, czyli kolejno Fakt, Gazeta Wyborcza i Super Express, Rzeczpospolita i Dziennik odnotowały spadki sprzedaży. Wydawcy bronią się rękami i nogami szukając nowych rozwiązań legislacyjnych i dotacji z budżetu państwa, nie mniej jednak to może być start agonii prasy drukowanej, a tym samym ciężkie czasy dla tych DTPowców, którzy nie przekwalifikują się z klasycznych metod składu tekstu i łamania gazet na nowe, internetowe metody…